O nas

Opublikował:  | 28 grudnia 2015

Noworudzkie Usługi Komunalne Spółka z o. o. powstała w październiku 2000 roku wskutek wyodrębnienia i przekształcenia byłego Działu Urządzeń Komunalnych i Transportu zakładu budżetowego dwóch gmin noworudzkich – ZGKiM-u.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1067.250,00 zł, i dzieli się na 21.345 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 50,00 zł każdy.

Właścicielami Spółki są:
Gmina Miejska Nowa Ruda
Gmina Nowa Ruda

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Od 06 sierpnia 2007r. funkcję Prezesa Zarządu pełni Grzegorz Kuzak. Prokurentem, po udzieleniu prokury samoistnej, od roku 2003 jest Pani Renata Leśniarek.

Siedziba Spółki mieści się w Nowej Rudzie, tam też, przy ul. Stefana Żeromskiego 2, znajduje się baza sprzętowo – transportowa, z obiektami socjalnymi dla załogi i budynek biurowy, w którym zlokalizowana jest administracja Spółki. W biurowcu znajduje się także punkt Obsługi Klienta.

Podstawowym profilem działalności Spółki są:
zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
usługi letniego i zimowego utrzymania ulic i placów.

Ponadto spółka realizuje:
oznakowanie pionowe i poziome dróg
segregację odpadów
usługi w zakresie zieleni miejskiej

Spółka pełni usługi na terenie dwóch gmin:
miasta Nowa Ruda
• gminy Nowa Ruda

Spółka nie posiada oddziałów.